vogjetgraik

Kamil, Karel, Láďa a pan Seidenglanz. Hledání tváře a talíře, samotechno, analogem zazen, sebebuben. Vysílání teď řídíme my. Poznáte bázeň a mystérium z nejzazších hlubin vědomí.

THE ANTS ARE NOT DRUGS, THEY ARE NOT GUARANTEED TO ACT WHEN TAKEN. SOMETHING AS MYSTERIOUS AND EVIL AS THE CREATIVE IMPULSE HAS TO BE RELEASED BEFORE.